1 1 1 1 1 1 1 1 1

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 25..

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางก..

ขอแสดงความยินดีกับคระครูโรงเรียนวัดเวฬุวันที่ได้รับรางวัล Best of the Best งานมห..

​วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับรางวัล Best of the ..

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการประชุมออนไลน์ ITA Online ปีงบประ..

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการประชุมออนไลน์ ชี้แจง..

การประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในกลุ่มเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายงานกิจการนักเรียน ดำเนิน การประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันก..

เผยแพร่ผลงานครู