1 1 1 1 1 1 1 1 1

ภาพกิจกรรม

การประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในกลุ่มเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายงานกิจการนักเรียน ดำเนิน การประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันก..

อบรมเทคนิคการผลิตสื่อคลิป VDO ด้วยมือถือ โครงการ "วัยรุ่นทำสื่อ เพื่อความเท่าทัน..

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 งานแนะแนวโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกลุ่มคนวัยใส เชียงใหม่ อบรมเทค..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดู..

การถ่ายทำกิจกรรมการจัดเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมการสอนออนไลน์ steam game store

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถานีโทรทัศน์ Thaipbs ได้มาถ่ายทำกิจกรรมการจัดเรียนการสอนผ่านนวั..

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เปิดทำการเรียนการสอน On - Site แบบแบ่งกลุ่มมาเรียน

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เปิดทำการเรียนการสอน On - Site แบบแบ่งกลุ่มมาเร..

เผยแพร่ผลงานครู