ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานด้วยความยินดียิ่ง

ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมกิจกรรม“โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังความรุนแรงในโลกอ..

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ..

ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในปลายเดือน 12 (ตามปฏิบินล้านนาจะตรงกับเดือนก่อน..

ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในปลายเดือน 12 (ตามปฏิบินล้านนาจะตรงกับเดือนก่อนออกพรรษา 1 เดือน) ขอ..

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

วันที่ 25 ส.ค.2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระห..

รับรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน และ คนดีศรีเชียงใหม่ ปี 63

วันที่ 22 ส.ค.2563 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูจำนวน 14 คน เข้ารับร..

จดหมายข่าวโรงเรียนวัดเวฬุวัน

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 65 เดือน ธ.ค.63

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 64 เดือน ธ.ค.63

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 63 เดือน ธ.ค.63

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

เผยแพร่ผลงานครู

คุณครูวรัญญา เรืองฤทธิ์

คุณครูอภิเษก ณ วรรณติ๊บ

คุณครูศิรัญย์ธิป วงศ์ฑิตลานนา

ข่าวจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ. สพป.เชียง […]

07 พ.ค. 64  เวลา : 20:49 น.

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียน

  รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินรายชื่อโรงเรียนท […]

07 พ.ค. 64  เวลา : 20:12 น.

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบ o-net สูงสุดในแต่ละรายวิชา

รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ o-net ระดับชั้นประถ […]

24 เม.ย. 64  เวลา : 17:23 น.