1 1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2565 รอบจองที่เรียน โ..

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรง..

การรายงานตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน MEP (รอบ..

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้มีการรายงานตัวของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเ..

การรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบจองที่เรียน) ..

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มีการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้..

งานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวัน

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โดยได้ร..

พิธีอัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมทีมงานผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรีย..

เผยแพร่ผลงานครู