1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทางวิชาการ ภายในงานวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้ง..

วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ภา..

กิจกรรม "ตานก๋วยสลากภัตร" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนทุกช่วงชั้นของโรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกันจัดกิจกรรม "ตานก๋วยสล..

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมการจัดการ..

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธา..

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 25..

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางก..

ขอแสดงความยินดีกับคระครูโรงเรียนวัดเวฬุวันที่ได้รับรางวัล Best of the Best งานมห..

​วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับรางวัล Best of the ..

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่ผลงานครู