1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Day Camp "Unpugged Coding & Stem" ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดกิจกรรม Day Camp "Unplugged Coding & Stem" ประจำป..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ต้อนรับคณะโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ศึกษาดูงาน Coding พร้อม บันทึก..

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 100 ปี

เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชม..

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรี..

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู แล..

กิจกรรม The National Competition Of English Medium Instruction Programmes Open H..

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรม The National Competition Of English Medium Instruction Pro..