ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

ตั้งอยู่เลขที่ 114/2 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321521, 053-321229
โทรสาร 053-321521

Website : www.weruwan.ac.th
E-mail : 
weruwan_school@hotmail.com

Facebook Page
 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อนุบาลประจำเขต สพป.ชม.4
 ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4