คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลับหน้าหลัก ITA

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือกการใช้ยานนยนต์66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการขอใบแทนเอกสาร66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการขอย้ายออก66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้ห้องพยาบาล66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการเทียบโอน66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการบริหารงานบุคคล 66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการรับนักเรียน66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือขอลาออก66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มืองานอำนวยการ66 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มืออาคารสถานที่66 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
443.34 KB ดาวน์โหลด
405.87 KB ดาวน์โหลด
418.46 KB ดาวน์โหลด
417.49 KB ดาวน์โหลด
622.64 KB ดาวน์โหลด
410.75 KB ดาวน์โหลด
202.38 KB ดาวน์โหลด
396.86 KB ดาวน์โหลด
303.22 KB ดาวน์โหลด
180.58 KB ดาวน์โหลด
856.98 KB ดาวน์โหลด