กลับหน้าหลัก ITA

E-Service


yes สำนักงานไร้กระดาษ (e-Office)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

yes ระบบฐานข้อมูลรายละเอียดเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

yes ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
 

yes โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ

yes ระบบเช็คชื่อนักเรียน Online

yes มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

yes สะเต็มศึกษาประเทศไทย(STEM)
   
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
360.69 KB ดาวน์โหลด