หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลับหน้าหลัก ITA

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
ภาระงานข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต.ค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน ดาวน์โหลดไฟล์