ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลับหน้าหลัก ITA

ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์