การขับเคลื่อนจริยธรรม

กลับหน้าหลัก ITA

การขับเคลื่อนจริยธรรม

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลดไฟล์
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์