การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลับหน้าหลัก ITA

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางการปฏิบัติตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ดาวน์โหลดไฟล์