มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กลับหน้าหลัก ITA

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
นโยบายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส ดาวน์โหลดไฟล์
นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส66 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเจตนารมย์เป็นองค์กรคุณธรรม ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 66 ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการจัดการข้อร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการห้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
585.17 KB ดาวน์โหลด
695.89 KB ดาวน์โหลด
644.22 KB ดาวน์โหลด
495.00 KB ดาวน์โหลด
320.06 KB ดาวน์โหลด
794.29 KB ดาวน์โหลด
800.91 KB ดาวน์โหลด
572.94 KB ดาวน์โหลด
530.30 KB ดาวน์โหลด