O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลับหน้าหลัก ITA

O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการดำเนินการตามหลักเณฑ์และวิธีการประเมิตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ดาวน์โหลดไฟล์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลดไฟล์
ว 21 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แม่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
12.78 MB ดาวน์โหลด
1.85 MB ดาวน์โหลด
596.61 KB ดาวน์โหลด
718.45 KB ดาวน์โหลด
652.86 KB ดาวน์โหลด
130.50 KB ดาวน์โหลด