รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

กลับหน้าหลัก ITA

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (6 เดือน) หลัง ดาวน์โหลดไฟล์