ครูต่างชาติ

Mr.Lloy David Myhill
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 065-1123367
E-Mail : Mykill.lloyd@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
Mr.Mark Oliver Silva Leonida
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2470897
E-Mail : Johnlester242017@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :