ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านสันป่าสักศึกษาดูงานแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัดเวฬุวัน

การประเมินห้องเรียน 4 มิติ

เวฬุวันสืบศิลป์ ปีที่ 2

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา

สอบธรรมศึกษาของนักเรียนนักธรรม ธรรมศึกษา สอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

กิจกรรม MEP Communicative English Day Camp 2023

รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบโครงการเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ”

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบหมายให้ นางสาวนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬ..

ร่วมงานประเพณีตักบาตรวันเทโวโรหณะ

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้ร่วมงานประเพณีตักบาตรว..

เข้าร่วมสรุปโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 26 ครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมสรุปโครงการอบรมพัฒน..

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสา..

การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะ..