ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการยุวชนทหาร ร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการยุวชนทหาร ร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3 ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

การศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ.ลำปาง

คณะผู้บริหาร และคณะครูทุกระดับชั้น เข้ารับการศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ.ลำปาง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบการ..

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา..

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันสักการะบูชาเจ้าพ่อแสนแคง

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันสักการะบูชาเจ้าพ่อแสนแคง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือประจำโรงเรียนวัดเวฬุวัน เพื่อความเป็นสิร..

กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ คณะครูและนักเรียนสายชั้น ม.1

กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ คณะครูและนักเรียนสายชั้น ม.1 สถานที่ วัดแสนแคง

คณะผู้บริหาร และคณะครูช่วงชั้นที่ 3 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร..

คณะผู้บริหาร และคณะครูช่วงชั้นที่ 3 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร..

คณะครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกับครูประจำชั้นที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

คณะครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกับครูประจำชั้นที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีคว..

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิม..

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีมอบเกียรติบัตรสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีมอบเกียรติบัตรสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

​ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล ครูบาอ้าย โสภโณ