ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมไหว้ครู "มุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวท..

วันที่ 12 ส.ค. 63 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำตัวแทนข้าราชการครู ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ..

วันที่ 12 ส.ค. 63 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำตัวแทนข้าราชการครู ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ..