ภาพกิจกรรม

มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และเสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กไทย ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายสรุพล อนุสรพรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เข้าร่วม..

มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

กิจกรรม Day Camp "Unpugged Coding & Stem" ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดกิจกรรม Day Camp "Unplugged Coding & Stem" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนอนุบาล 1-3 เข้าร่วมกิจ..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ต้อนรับคณะโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ศึกษาดูงาน Coding พร้อม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: M..

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 100 ปี

เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดกิจกรรม..

กิจกรรม The National Competition Of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรม The National Competition Of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023

นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวันมอบวุฒิบัตรนักเรียนตัวแทนตอบปัญหาธรรมสัญจรและร้องเพลงงานธรรมะสัญจร รอบพิเศษวันแม่

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวันมอบวุฒิบัตรนักเรียนตัวแทนตอบปัญหาธรรมสัญจรและร้องเพลงงานธรรมะสัญจร รอบพิเศษวันแ..

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2566 งานห้องสมุดโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ แม่เมาะแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ สิงหาด หัวหน้าสโมสรว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำนักเรียน..

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (CODING) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเชิงคำนวณสู่การจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (CODING) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเชิงคำนวณสู่การจัดการเรียนรู้ ๘..