ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมสรุปโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 26 ครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมสรุปโครงการอบรมพัฒน..

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสา..

การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะ..

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่..

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหม่ และรองผู้อำนวยการย้ายมาใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหม่ และรองผู้อำนวยการย้ายมาใหม่

กิจกรรมร้อยรักมุทิตา คุรุศรัทธา กษิณาเวฬุวัน

วันที่ 29 กันยายน 2566 กิจกรรมร้อยรักมุทิตา คุรุศรัทธา กษิณาเวฬุวัน

กิจกรรมมุธิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ อำเภอสารภี ประจำปี 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 มุธิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ อำเภอสารภี ประจำปี 2566

กิจกรรม "ตานก๋วยสลากภัต" ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกช่วงชั้นของโรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกันจัดกิจกรรม "ตาน..

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV นักเรียนหญิง ระดับชั้น ป.6 ม.1 ม.2

วันที่ 20 และ 27 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร..

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงอลิชา สังข์แก้ว ห้อง ป.2/1 ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่" จาก สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กแ..

มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และเสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กไทย ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายสรุพล อนุสรพรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบวุฒิบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เข้าร่วม..

มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566