ภาพกิจกรรม

อบรมเทคนิคการผลิตสื่อคลิป VDO ด้วยมือถือ โครงการ "วัยรุ่นทำสื่อ เพื่อความเท่าทันสื่อออนไลน์และลดการกลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียน"

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 งานแนะแนวโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกลุ่มคนวัยใส เชียงใหม่ อบรมเทคนิคการผลิตสื่อคลิป VDO ด้วยมือถือ โครงการ "วัยรุ่น..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

การถ่ายทำกิจกรรมการจัดเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมการสอนออนไลน์ steam game store

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถานีโทรทัศน์ Thaipbs ได้มาถ่ายทำกิจกรรมการจัดเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมการสอนออนไลน์ steam game store

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เปิดทำการเรียนการสอน On - Site แบบแบ่งกลุ่มมาเรียน

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เปิดทำการเรียนการสอน On - Site แบบแบ่งกลุ่มมาเรียนโดยได้มีการตรวจ ATK ก่อนทำการเรียนการสอน และได..

ผอ. จรัล ถาวร ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) (สัปดาห์ที่ 2)

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 งานอนามัยโรงเรียนวัดเวฬุวันประสานงานจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยางเนิ้งปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (A..

โรงเรียนวัดเวฬุวัน รับใบสมัครรอบจองที่เรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565โรงเรียนวัดเวฬุวัน รับใบสมัครรอบจองที่เรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 100 ปี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.ชม.เขต 3

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.ชม.เขต 3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธ..

เปิดทำการเรียนการสอนแบบ On Site ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตามประกาศสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดทำการเรียนการสอนแบบ On Site ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน ครั้งที่ 1/2565

การรายงานตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน MEP (รอบจองที่เรียน) ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้มีการรายงานตัวของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน MEP (รอบจองที่เรียน) ประจำป..

การรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบจองที่เรียน) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มีการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบจองที่เรียน) ประจำปีการศึกษ..