ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน มหกรรม..

ขอแสดงความยินดีกับคระครูโรงเรียนวัดเวฬุวันที่ได้รับรางวัล Best of the Best งานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2565

​วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับรางวัล Best of the Best งานมหกรรมนวัตกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2565 สำนั..

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน MEP โรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน MEP โรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2..

ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการประชุมออนไลน์ ITA Online ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการประชุมออนไลน์ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา..

การบันทึกเทป รายการโทรทัศน์ ฟังเสียงประเทศไทย ของ Thaipbs ประเด็น คน ต้นไม้ กับอนาคตถนนสายต้นยางนา

การประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในกลุ่มเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายงานกิจการนักเรียน ดำเนิน การประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในกลุ่มเยาวชน จากสำนักงา..

อบรมเทคนิคการผลิตสื่อคลิป VDO ด้วยมือถือ โครงการ "วัยรุ่นทำสื่อ เพื่อความเท่าทันสื่อออนไลน์และลดการกลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียน"

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 งานแนะแนวโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกลุ่มคนวัยใส เชียงใหม่ อบรมเทคนิคการผลิตสื่อคลิป VDO ด้วยมือถือ โครงการ "วัยรุ่น..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

การถ่ายทำกิจกรรมการจัดเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมการสอนออนไลน์ steam game store

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถานีโทรทัศน์ Thaipbs ได้มาถ่ายทำกิจกรรมการจัดเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมการสอนออนไลน์ steam game store

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เปิดทำการเรียนการสอน On - Site แบบแบ่งกลุ่มมาเรียน

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้เปิดทำการเรียนการสอน On - Site แบบแบ่งกลุ่มมาเรียนโดยได้มีการตรวจ ATK ก่อนทำการเรียนการสอน และได..

ผอ. จรัล ถาวร ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3