ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช คุณครูวิชาเอกภาษาไทย ซึ่งย้ายมาช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน รั้วม่วง-ขาว

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้กล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช คุณครูวิช..

จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีบวงสรวง เพื่อรื้อถอนอาคารอำนวยการ และห้องสมุดหลังเก่า

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 พิธีบวงสรวง เพื่อรื้อถอนอาคารอำนวยการ และห้องสมุดหลังเก่า

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566 การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรม Canva

วัันที่ 27-28 เมษายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรม Canva

การอบรมหลักสูตร “การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

วันที่ 25-26 เมษายน 2566 การฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต" โครงการ "พัฒนาทักษะแห่งศตรวรรษที่ 21 เพื..

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมต้อนรับและแสดงความ..

รดน้ำขอพรเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมพิธีรดน้..

สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปัญา ผู้เฒ่าผู้แก่และผู้อาวุโส ในหมู่บ้านเวฬุวัน

พิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว ปี 2566

ร่วมเป็นกำลังใจให้ โรงเรียนวัดเวฬุวัน