ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

งานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวัน

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการสำน..

พิธีอัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมทีมงานผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วม พิธีอัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทา..

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันใหะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของงาน ณ ห้องประชุมไร้พรมแดน โรงเรียนวัดเวฬุวัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการสารภี ขอใช้สถานที่ในการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ครั้งที่ 2/64

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการสารภี ขอใช้สถานที่ในการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ครั้งที่ 2/64 ผ่านการประชุ..

นำเสนอ นวัตกรรมเรื่อง “ม่วงขาวร่วมใจต้านพิษภัยจากบุหรี่”

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ม่วงขาว..

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 มีการประเมินเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน) ณ อาคารอนุบาล

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบจองที่เรียน) ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเว..

ประเมินความพร้อม แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดเรียน แบบ On Site

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00น. โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับการตรวจประเมินความพร้อม แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดเรียน..

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน On Line โดยใช้โปรแกรม ClassStart ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมการอบรม โด..

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นำโดย นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายว..