ภาพกิจกรรม

พิธีอัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมทีมงานผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วม พิธีอัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทา..

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันใหะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของงาน ณ ห้องประชุมไร้พรมแดน โรงเรียนวัดเวฬุวัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการสารภี ขอใช้สถานที่ในการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ครั้งที่ 2/64

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการสารภี ขอใช้สถานที่ในการประชุมพัฒนาผู้แทนสมาชิกครั้งที่ครั้งที่ 2/64 ผ่านการประชุ..

นำเสนอ นวัตกรรมเรื่อง “ม่วงขาวร่วมใจต้านพิษภัยจากบุหรี่”

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ม่วงขาว..

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 มีการประเมินเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน) ณ อาคารอนุบาล

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบจองที่เรียน) ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเว..

ประเมินความพร้อม แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดเรียน แบบ On Site

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00น. โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับการตรวจประเมินความพร้อม แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดเรียน..

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน On Line โดยใช้โปรแกรม ClassStart ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมการอบรม โด..

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นำโดย นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายว..

พิธีการถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดย นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา..