ภาพกิจกรรม

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

วันที่ 25 ส.ค.2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

รับรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน และ คนดีศรีเชียงใหม่ ปี 63

วันที่ 22 ส.ค.2563 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูจำนวน 14 คน เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ “คนดีศรีแผ่นดิน และ ..

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เริ่มดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เริ่มดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียน“ชมรมหมอนวดน้อย” ร่วมออกบูทนิทรรศการ ในพิธีการเปิด ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่..

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียน“ชมรมหมอนวดน้อย” ร่วมออกบูทนิทรรศการ ในพิธีการเปิด ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่..

เมื่อวานนี้(13 สิงหาคม)โรงเรียนวัดเวฬุวันนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางไปร่วมประชุมร่วมกันกับกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม

เมื่อวานนี้(13 สิงหาคม)โรงเรียนวัดเวฬุวันนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางไปร่วมประชุมร่วมกันกับกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมไหว้ครู "มุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวท..

วันที่ 12 ส.ค. 63 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำตัวแทนข้าราชการครู ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ..

วันที่ 12 ส.ค. 63 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำตัวแทนข้าราชการครู ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ..