ภาพกิจกรรม

นิเทศติดตาม​ ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่​ 2/2564

กิจกรรมการนิเทศติดตาม​ ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์​โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ภาคเรียนที่​ 2/2564 ของโรงเรียนวัดเวฬุว..

ดูงานถอดบทเรียนการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานด้วยความยินดียิ่ง

ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมกิจกรรม“โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย บร..

ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในปลายเดือน 12 (ตามปฏิบินล้านนาจะตรงกับเดือนก่อนออกพรรษา 1 เดือน) ของทุกปี บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้องที่..

ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในปลายเดือน 12 (ตามปฏิบินล้านนาจะตรงกับเดือนก่อนออกพรรษา 1 เดือน) ของทุกปี บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้องที่..

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรม“รู้เท่าทันเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

วันที่ 25 ส.ค.2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

รับรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน และ คนดีศรีเชียงใหม่ ปี 63

วันที่ 22 ส.ค.2563 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะครูจำนวน 14 คน เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ “คนดีศรีแผ่นดิน และ ..

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เริ่มดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เริ่มดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียน“ชมรมหมอนวดน้อย” ร่วมออกบูทนิทรรศการ ในพิธีการเปิด ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่..

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียน“ชมรมหมอนวดน้อย” ร่วมออกบูทนิทรรศการ ในพิธีการเปิด ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่..

เมื่อวานนี้(13 สิงหาคม)โรงเรียนวัดเวฬุวันนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางไปร่วมประชุมร่วมกันกับกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม

เมื่อวานนี้(13 สิงหาคม)โรงเรียนวัดเวฬุวันนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางไปร่วมประชุมร่วมกันกับกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม