ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครวันที่ 12-22 กันยายน 2566

ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวัน หยุดเรียนตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 -วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2..

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลกรทางการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง (4 อัตรา)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประกวดร้านค้า Food Center

ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประกวดร้านค้า ประชุมชี้แจ้ง ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไร้พรมแดน

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา การรับคูปอง การซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายซองประมูล ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายงานตัวรอบเก็บตก (นักเรียนตกหล่น)

ประกาศเรื่องขยายเวลารับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

แจ้งหยุดเรียน On-Site ระดับชั้นอนุบาล - ม.3