ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แจ้งปิดภาคเรียน วันที่ 26 มีนาคม และเปิดภาคเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Summer course ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -26 เมษายน 2567

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

แจ้งประกาศหยุดเรียนเพื่อทำการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ ฯ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครวันที่ 12-22 กันยายน 2566

ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวัน หยุดเรียนตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 -วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2..

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลกรทางการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง (4 อัตรา)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประกวดร้านค้า Food Center

ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประกวดร้านค้า ประชุมชี้แจ้ง ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไร้พรมแดน

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา การรับคูปอง การซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ