ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศเรื่องกำหนดการเปิดเรียน

ประกาศมาตรการในวันเปิดเรียน 14 ก.พ.65

ประชาสัมพันธ์เรื่องการมารับ-ส่ง งานของนักเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียน On-Site ชั้น ป.6 และ ม.3

ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน 2/2564 ในเดือนมกราคม 2564

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2565 รอบจองที่เรียน โดยสามารถกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการรับระเบียบการได้ ต..

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบจองที่เรียน

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในการ ส่ง ใบงาน และ รับใบงานเดือนธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในการ ส่ง ใบงาน และ รับใบงานเดือนธันวาคม 2564

รับสมัครนักเรียนโครงการเพชรเวฬุวัน ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่องการหยุดเรียนออนไลน์ 18-19 พ.ย.64

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ งดการสอนออนไลน์ ในวันที่ 1-5 พ.ย.64