ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประกวดร้านค้า Food Center

ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประกวดร้านค้า ประชุมชี้แจ้ง ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไร้พรมแดน

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา การรับคูปอง การซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายซองประมูล ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายงานตัวรอบเก็บตก (นักเรียนตกหล่น)

ประกาศเรื่องขยายเวลารับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

แจ้งหยุดเรียน On-Site ระดับชั้นอนุบาล - ม.3

ประกาศเรื่องกำหนดการเปิดเรียน

ประกาศมาตรการในวันเปิดเรียน 14 ก.พ.65

ประชาสัมพันธ์เรื่องการมารับ-ส่ง งานของนักเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียน On-Site ชั้น ป.6 และ ม.3

ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน 2/2564 ในเดือนมกราคม 2564