ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในการ ส่ง ใบงาน และ รับใบงานเดือนธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในการ ส่ง ใบงาน และ รับใบงานเดือนธันวาคม 2564

รับสมัครนักเรียนโครงการเพชรเวฬุวัน ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่องการหยุดเรียนออนไลน์ 18-19 พ.ย.64

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ งดการสอนออนไลน์ ในวันที่ 1-5 พ.ย.64

ประกาศ แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาระงานและสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ งดการเรียนการสอนแบบ On-site ต่อเนื่องวันที่ 1-14 ก.ย.64

งดจัดการเรียนการสอน On-site ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.ย.2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื..

ประกาศ เรื่องการรับเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด 19

แจ้งการจัดการเรียนการสอน ของเดือนกันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท

แจ้งหยุดเรียนแบบ On-Site