ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาระงานและสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ งดการเรียนการสอนแบบ On-site ต่อเนื่องวันที่ 1-14 ก.ย.64

งดจัดการเรียนการสอน On-site ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.ย.2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื..

ประกาศ เรื่องการรับเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด 19

แจ้งการจัดการเรียนการสอน ของเดือนกันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท

แจ้งหยุดเรียนแบบ On-Site

เรื่องการเปิดเรียน แบบ On-Line และ On-Site

กำหนดการรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคา พ.ศ. 2563

กำหนดการรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคา พ.ศ. 2563

การแจ้งข้อมูลข่าวสารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

การแจ้งข้อมูลข่าวสารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) โดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย ท่านผู้อำนวยการจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เรียนผู้ปกครองทุกท่าน ตามมติที่ประชุม โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เรียนผู้ปกครองทุกท่าน ตามมติที่ประชุม โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)