ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน)

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน)

เบื้องหลังการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปี 2563 @โรงเรียนวัดเวฬุวัน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประจำปีการศึกษา 25..

แจ้งหยุดเรียน On-Site ระดับชั้นอนุบาล - ม.3

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 รอบทั่วไป)

#รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 รอบทั่วไป)

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน และตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน และตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)

Watweruwan School’s announcement โรงเรียนวัดเวฬุวันรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัครภายใน 1..

Watweruwan School’s announcement โรงเรียนวัดเวฬุวันรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัครภายใน 1..