โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง
     เริ่มแล้ว โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน (On-Site) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยทางคณะครู เจ้าหน้าที่ ได้นำยาฆ่าเชื้อ ไปฉีดพ่น ตามโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนตามอาคารเรียน ม้านั่งหน้าห้องเรียน ห้องพักครู ห้องน้ำ และห้องอื่น ๆ รวมถึงราวบันได ทางเดิน
     ขณะที่ห้องเรียนได้ออกแบบการจัดห้องเรียนใหม่ ขยายโต๊ะ เว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัด นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งจุดล้างมือเพิ่มเติม เพื่อลดการสะสมเชื้อโรคในการสัมผัสสิ่งของ และอื่น ๆ อีกหลายมาตรการ เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด
     นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของทางโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นั้น ทางโรงเรียนก็พยายามอย่างสูงสุด เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากโรค ปฎิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้กำหนดมาอย่างเข้มงวด
20210623010553.jpg - โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง | https://www.weruwan.ac.th 20210623010555.jpg - โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง | https://www.weruwan.ac.th 20210623010556.jpg - โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง | https://www.weruwan.ac.th 20210623010557(1).jpg - โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง | https://www.weruwan.ac.th 20210623010557.jpg - โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง | https://www.weruwan.ac.th 20210623010558(1).jpg - โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง | https://www.weruwan.ac.th 20210623010558.jpg - โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม มาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง | https://www.weruwan.ac.th