โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมไหว้ครู "มุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุมแต่ละช่วงชั้น โดยมี นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในปีนี้ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
MV"มุทิตาบูชาครู" พิธีไหว้ครู ปี 63 โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) >>  https://youtu.be/9w-hYhqXr9I