ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เรื่องการเปิดเรียน แบบ On-Line และ On-Site

ข่าวประชาสัมพันธ์ ….. เรื่องการเปิดเรียน

‼️หมายเหตุ ‼️
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเพิ่มขึ้น
2. รายชื่อการแบ่งกลุ่มจะแจ้งในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ติดตามเพจและไลน์ของโรงเรียนเพื่อรับทราบข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง‼️