วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียน“ชมรมหมอนวดน้อย” ร่วมออกบูทนิทรรศการ ในพิธีการเปิด ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่และทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสามัคคี CSR CM

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียน“ชมรมหมอนวดน้อย” ร่วมออกบูทนิทรรศการ ในพิธีการเปิด ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่และทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสามัคคี CSR CM ณ ศาลาจัตุรมุขฯ วัดบวกครกเหนือ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้