การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน On Line โดยใช้โปรแกรม ClassStart ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมการอบรม โดยมีนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน On Line โดยใช้โปรแกรม ClassStart ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับคณะครูและบุคลากรของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เป็นการอบรมทางไกลผ่านโปรแกรม Google Meet และ Zoom โดยโรงเรียนวัดเวฬุวันได้ดำเนินการเป็นสถานที่จุดรับสัญญาณในเขตพื้นที่อำเภอสารภี ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนที่ส่งคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่โรงเรียนบ้านปากเหมือง,โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว,โรงเรียนบวกครกเหนือ,โรงเรียนชุมชนวันศรีคำชมภูและโรงเรียนวัดศรีดอนชัย