ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

แผนการรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน
#รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ประจำปีการศึกษา 2565 (>>รอบจองที่เรียน<<)
#ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง 
#ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน  1 ห้อง
#ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน  1 ห้อง
รับระเบียบการได้ตั้งแต่วันที่ 9  ธันวาคม ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการรับระเบียบการ https://forms.gle/U8ytbnAGczCCFDQ39
อ่านรายละเอียดการรับสมัคร  คลิกที่เปิดลิงค์นอก