นำเสนอ นวัตกรรมเรื่อง “ม่วงขาวร่วมใจต้านพิษภัยจากบุหรี่”
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน และฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ม่วงขาวร่วมใจต้านพิษภัยจากบุหรี่” ในงานการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งและอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “บวร” ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่