รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา