พิธีอัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมทีมงานผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วม พิธีอัญเชิญรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ทั้งนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของคณะครูและบุคลากร นักเรียน และชุมชน ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจนี้