ผอ. จรัล ถาวร ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ท่าน ผอ.วรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย รองสมนึก  นาห้วยทราย และรองสายัณห์ คำลือ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
ทั้งนี้  ผอ.จรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ประธานสนามสอบ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม สนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการ ในการสอบครั้งนี้