การบันทึกเทป รายการโทรทัศน์ ฟังเสียงประเทศไทย ของ Thaipbs ประเด็น คน ต้นไม้ กับอนาคตถนนสายต้นยางนา


 
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมการบันทึกเทป รายการโทรทัศน์ ฟังเสียงประเทศไทย ของ Thaipbs ประเด็น คน ต้นไม้ กับอนาคตถนนสายต้นยางนา ณ หอประชุมเวฬุมาศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน