โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565


วันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2565  โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2565  โดยมีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง   กิจกรรมการมอบรางวัลแม่ดีเด่น  ให้กับแม่ที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละระดับชั้น และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันแม่แห่งชาตินี้