สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปีการศึกษา 2566


 
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปัญญา ผู้เฒ่าผู้แก่และผู้อาวุโส ในหมู่บ้านเวฬุวัน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณ และร่วมสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย จัดขึ้น ณอาคารหอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน