แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหม่ และรองผู้อำนวยการย้ายมาใหม่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหม่ และรองผู้อำนวยการย้ายมาใหม่