เข้าร่วมสรุปโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 26 ครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมสรุปโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 26 ครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมโภช 132 ปี ของอำเภอสารภี ในการนี้มีผู้บริหารและคณะครู ได้รับประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมถึงนักเรียนที่ได้รับมอบรางวัลและทุนการศึกษา จากโครงการนี้ด้วย จัดขึ้น ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่