พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ในระดับเขตพื้นที่ ฯ ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 โดยมี นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด ในการนี้ นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้รับประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนสถานที่ในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้อีกด้วย จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่