​ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2