โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดพิธีไหว้ครู โดยมีนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู และมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของคณะครูทุกท่าน  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และความก้าวหน้าทางการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน