พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการยุวชนทหาร ร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการยุวชนทหาร ร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4  ผู้ปกครอง นักเรียน และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง จัดขึ้น ณ  ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน