กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ คณะครูและนักเรียนสายชั้น ม.1

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมตักบาตรตวงบุญ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567  เจ้าภาพกิจกรรมตักบาตร คือ คณะครูและนักเรียนสายชั้น ม.1 สถานที่ วัดแสนแคง