พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

วันที่ 25 ส.ค.2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ หย่งกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภีี ผู้กล่าวเปิดพิธี และมีนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และนางอัมพวา เลิศหัสดีรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมกล่าวความรู้สึกและความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้