ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 รอบทั่วไป)

แผนการรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ประจำปีการศึกษา 2564
#รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 รอบทั่วไป)
- รับอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 30 คน อายุ 3 ปี บริบูรณ์
- รับอนุบาล 2 จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน อายุ 5 ปี บริบูรณ์
- รับอนุบาล 3 จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน อายุ 5 ปี บริบูรณ์
- รับ ป.1 (ห้องเรียน MEP) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน
- รับ ป.1 (ห้องเรียนปกติ) จำนวน 5 ห้องไม่เกินห้องละ 40 คน
- รับ ม.1 จำนวน 5 ห้อง ห้องละ 35 คน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก
 
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.- 12 มี.ค.64
ติดต่อรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดเวฬุวัน (อาคารธนู)
ทุกวันทำการ ในเวลาราชการ​ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม โทร.053-321521 (ฝ่ายธุรการ)