โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ขอแสดงความยินดี

❤️❤️โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
เด็กหญิงอลิชา สังข์แก้ว ห้อง ป.2/1
ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่"
จาก สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566